Visa ärende

Diarienummer SAN-0172/2015
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 med plan för 2017 och 2018
Startdatum 2015-12-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-02-25
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument