Diarienummer SAN-0167/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-10-05
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förtydligande - Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar 2018 2017-10-05 Utgående Visa dokumentet
Sammanträdestider 2018 klara 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträdesdagar 2018 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet