Diarienummer SAN-0162/2017
Titel Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden
Startdatum 2017-09-21
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-12
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av förslag till revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-09-20 Inkommande Visa fil
1, 2
Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-09-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden" 2017-10-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Revidering av reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2017 - Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens reglemente 2017-12-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Reglemente för social- och arbetsmarknadsnämnden från och med den 1 januari 2018 2018-01-01 Upprättat Visa dokumentet