Diarienummer SAN-0161/2017
Titel Uppföljning av sommarjobb 2017
Startdatum 2017-09-21
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-03
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument