Visa ärende

Diarienummer SAN-0158/2016
Titel Sommarjobb
Startdatum 2016-11-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2016-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument