Diarienummer SAN-0151/2017
Titel Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort 2018 – 2020
Startdatum 2017-09-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-17
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tjänsteskrivelse - Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort 2018 – 2020 2017-09-01 Utgående Visa fil
1, 2
Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort 2018 – 2020 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Överenskommelse om verksamhetsbidrag till Brottsofferjouren i Västerort 2018 – 2020 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Påskriven överenskommelse 2017-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Verksamhetsberättelse 2017 2018-05-09 Inkommande Visa dokumentet