Diarienummer SAN-0149/2017
Titel Ledamotsinitiativ den 29 augusti 2017 väckt Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-09-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-01
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument