Visa ärende

Diarienummer SAN-0148/2016
Titel Granskning av stadens mottagande av ensamkommande flyktingbarn
Startdatum 2016-10-05
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Granskning av stadens mottagande av ensamkommande barn 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Projektplan 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Rapport - Granskning av mottagande av ensamkommande barn 2017-03-14 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på revisionsrapport "Granskning av mottagandet av ensamkommande barn" 2017-03-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens skrivelse den 7 april 2017 till Fokus barn och unga 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 - Svar på revisionsrapport "Granskning av mottagandet av ensamkommande barn" 2017-06-01 Upprättat Visa dokumentet