Diarienummer SAN-0147/2017
Titel Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017
Startdatum 2017-08-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-14
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017 2017-08-29 Utgående Visa dokumentet
Kvartalsrapport 2017-08-29 Utgående Visa dokumentet
Individrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Individrapport 2017-08-29 Utgående Sekretess
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) per den 30 juni 2017 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) p 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet
Återrapport 2018-02-01 Utgående Sekretess
Återrapport 2018-02-01 Utgående Sekretess