Diarienummer SAN-0146/2016
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2017
Startdatum 2016-09-30
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-15
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2017 2016-09-30 Utgående Visa fil
1, 2
Anvisningar för framtagande av plan för intern kontroll 2016-10-31 Inkommande Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens risk och väsentlighetsanalys 2017 2017-02-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Social- och arbetsmarknadsnämndens internkontrollplan 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet