Diarienummer SAN-0145/2017
Titel Auktorisation av gymnasial vuxenutbildning
Startdatum 2017-08-24
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument