Visa ärende

Diarienummer SAN-0141/2016
Titel Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn
Startdatum 2016-09-28
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-27
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn. Väckt av Josefin Malmqvist (M), Benny Nascimento (MP), IngMarie Bohmelin (L), Antina-Maria Hessel (C) och Richard Allvén (KD) 2016-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn, del 1 2016-12-13 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn, del 2 2017-02-23 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn, del 2 2017-04-03 Upprättat Visa dokumentet
Rapport avseende stärkt dialog med civilsamhället och stärkt samverkan med kultur- och fritidsnämnden 2017-04-03 Utgående Visa dokumentet
Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn, del 3 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2
Mottagandeplan 2017-06-12 Upprättat Visa dokumentet
Stärkt uppföljning av ensamkommande barns kunskapsutveckling, psykiska hälsa och arbetsmarknadsetablering 2017-08-24 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Handlingsplan för mottagande av ensamkommande barn, del 3 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Årlig uppföljning av handlingsplanen av ensamkommande barn 2018-02-19 Utgående Visa fil
1, 2
Insatstrappa vid psykisk ohälsa hos ensamkommande barn 2018-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Stärkt uppföljning av ensamkommande barns kunskapsutveckling, psykiska hälsa och arbetsmarknadsetablering 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Rapport avseende stärkt dialog med civilsamhället och stärkt samverkan med kultur- och fritidsnämnden 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Årlig uppföljning av handlingsplanen av ensamkommande barn 2018-03-27 Upprättat Visa dokumentet