Visa ärende

Diarienummer SAN-0134/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan med budget 2018
Startdatum 2017-08-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-26
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument