Visa ärende

Diarienummer SAN-0127/2016
Titel Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning
Startdatum 2016-08-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2016-08-22 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2017-02-08 Utgående Visa dokumentet
Auktorisationsvillkor för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Valfrihetssystem för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande (S) Behåll SFI och grundläggande vuxenutbildning i kommunal regi 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Yrkande (V) Hög kvalitet utgångspunkten 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Ersättning för SFI 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Ersättning för grundläggande vuxenutbildning 2017-04-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Auktorisationsvillkor för SFI och grundläggande vuxenutbildning 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 9 maj 2017 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 9 maj 2017 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet