Visa ärende

Diarienummer SAN-0126/2016
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsplan och budget 2017 med plan för 2018 och 2019
Startdatum 2016-08-19
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-24
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument