Diarienummer SAN-0121/2017
Titel Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)
Startdatum 2017-08-02
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av remiss till social- och arbetsmarknadsnämnden -nbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51) 2017-07-12 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)" 2017-08-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Utbildning, undervisning och ledning - reformvård till stöd för en bättre skola (SOU 2017:51)" 2017-08-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på utbildning, undervisning och ledning - reformvård til 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet