Visa ärende

Diarienummer SAN-0114/2015
Titel Handlingsplan mot hemlöshet
Startdatum 2015-06-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-14
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Handlingsplan mot hemlöshet 2015-06-16 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning hemlöshet 2016 2015-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 24 november 2015 - Handlingsplan mot hemlöshet 2015-11-27 Upprättat
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 17 maj 2016 - Handlingsplan mot hemlöshet 2016-05-19 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande (V) 2016-05-19 Inkommande Visa dokumentet