Diarienummer SAN-0111/2017
Titel Stöd till föreningslivet 2018
Startdatum 2017-07-03
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-07
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan Stockholms brukarförening 2017-06-19 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan ÖKSS 2017-09-12 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Ansökan Rissnekyrkan 2017-09-29 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Ansökan Centrumkyrkan 2017-10-05 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan Frälsningsarmén 2017-10-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Stöd till föreningslivet 2018 2017-11-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Ansökan FMN-Storstockholm 2017-10-11 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan BRIS 2017-12-22 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
E-post till sökande 2017-12-22 Upprättat Visa fil
1, 2
E-post till sökande 2017-12-22 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
E-post till sökande 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Svar från sökande 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Komplettering 2017-12-22 Upprättat Visa dokumentet
Ansökan Verdandi 2018-02-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar 2018-02-19 Utgående Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 22 februari 2018 2018-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 februari 2018 - Stöd till föreningslivet 2018 2018-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Verksamhetsberättelse 2017 samt årsmöte 2018 - BoJ Västerort 2018-05-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Statistik 2017 -BoJ Västerort 2018-05-07 Inkommande Visa dokumentet