Visa ärende

Diarienummer SAN-0110/2016
Titel Utredning och utvärdering av stadens arbetsmarknadsinsatser
Startdatum 2016-07-07
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-23
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utredning och utvärdering av stadens arbetsmarknadsinsatser 2016-07-07 Utgående Visa fil
1, 2
Delrapport arbetsmarknadsinsatser 2016-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Rapport –Utredning av arbetsmarknadsåtgärder social-och arbetsmarknads-förvaltningen, Sundbybergs stad 2016-08-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Utredning och utvärdering av stadens arbetsmarknadsinsatser 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande (V) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2016-09-30 Upprättat Visa dokumentet
Rapport om auktorisation av arbetsmarknadsinsatser 2017-05-15 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Rapport om auktorisation av arbetsmarknadsinsatser 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 20 juni 2017 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 20 juni 2017 2017-06-20 Inkommande Visa dokumentet
Återrapportering av målgruppsanalys och inventering av arbetsmarknadsinsatser 2017-08-24 Utgående Visa dokumentet
Auktorisationsvillkor för arbetsmarknadsinsatser med en kostnadsanalys 2017-08-24 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Återrapportering av målgruppsanalys och inventering av arbetsmarknadsinsatser 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Ersättningsvillkor för arbetsmarknadsinsatser 2017-10-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 november 2017 - Auktorisationsvillkor för arbetsmarknadsinsatser med en kostnadsanalys 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 21 november 2017 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 21 november 2017 2017-11-21 Inkommande Visa dokumentet