Diarienummer SAN-0107/2017
Titel Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-13
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar tertialrapport 2 2017 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017 2017-06-29 Utgående Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den sista augusti 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-10-30 Inkommande Visa fil
1, 2