Diarienummer SAN-0106/2017
Titel Avskrivning av kundfordran
Startdatum 2017-06-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-13
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument