Visa ärende

Diarienummer SAN-0104/2017
Titel Handlingsplan för arbetet med våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 2018 – 2020
Startdatum 2017-06-27
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument