Diarienummer SAN-0099/2017
Titel Fastställande av social- och arbetsmarknadsnämndens arkivorganisation
Startdatum 2017-06-22
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument