Diarienummer SAN-0094/2017
Titel Samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-06-02
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-22
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Samråd för nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till nya nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad" 2017-06-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad" 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad" 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-10-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet