Diarienummer SAN-0092/2017
Titel Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-06-01
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Samråd om ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-05-23 Inkommande Visa dokumentet
Översiktsplan för Sundbyberg 2030 – Samrådsförslag 2017-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Hållbarhetsbedömning 2017-05-24 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad" 2017-06-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad" 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Möjlighet till förlängd svarstid 2017-06-12 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad" 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2017-08-29 Inkommande Visa dokumentet
Remiss - Utställning för ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2017-11-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2030" 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2030" 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Yttrande över remiss "Ny översiktsplan för Sundbybergs stad 2030" 2017-12-21 Upprättat Visa dokumentet