Visa ärende

Diarienummer SAN-0086/2016
Titel Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna
Startdatum 2016-05-30
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna 2016-05-30 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 22 juni 2016 - Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna 2016-06-28 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande (S) (V) Sprid det goda! 2016-06-22 Inkommande Visa dokumentet
Beslut gällande redovining av verksamheten Rissneambassadörerna - beslut fattat i kultur- och fritidsnämnden den 13 juni 2016 2016-06-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Rapport om Rissnemabassadörena Kontigo 2017-01-20 Upprättat Visa dokumentet
Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna samt förslag till fortsatt verksamhet 2017-03-20 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Utvärdering av verksamheten Rissneambassadörerna samt förslag till fortsatt verksamhet 2017-04-03 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 28 mars 2017 2017-03-28 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 28 mars 2017 2017-03-28 Inkommande Visa dokumentet
Återrapportering av verksamheten Ungdomsambassadörerna samt plan för stadens arbete med unga 16-25 år 2017-10-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Social- och arbetsmarknadsförvaltningens plan för stadens arbete med unga 16-25 år som riskerar att hamna i utanförskap 2017-12-07 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 19 december 2017 - Återrapportering av verksamheten Ungdomsambassadörerna samt plan för stadens arbete med unga 16-25 år 2017-12-21 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (S) 2017-12-19 Upprättat Visa dokumentet