Visa ärende

Diarienummer SAN-0082/2015
Titel Förstudie samordningsförbund
Startdatum 2015-04-27
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-27
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förstudie samordningsförbund 2015-05-26 Utgående Visa fil
1, 2
Förstudie samordningsförbund Solna och Sundbyberg 2015-10-06 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 oktober 2015 - Förstudie samordningsförbund 2015-10-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2015 2015-11-30 Upprättat Visa fil
1, 2
Kommunfullmäktiges beslut exp. till FK 2015-11-30 Utgående
Samordningsförbund i Sundbyberg 2016-02-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till avsiktsförklaring för samordningsförbundet Sundbyberg juni 2017 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Förslag till förbundsordning för samordningsförbundet Sundbyberg juni 2017 2017-06-29 Upprättat Visa dokumentet
Solnas deltagande i samordningsförbund 2017-08-15 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 9 november 2015 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens styrnings- och ägarutskotts sammanträde den 5 oktober 2015 2015-10-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2017 - Samordningsförbund i Sundbyberg 2017-08-31 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll från Stockholms läns landstingsfullmäktige 2018-03-12 Inkommande Visa dokumentet