Diarienummer SAN-0080/2017
Titel Komplettering av social- och arbetsmarknadsnämndens taxor och avgifter
Startdatum 2017-05-19
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-11
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Komplettering av social- och arbetsmarknadsnämndens taxor och avgifter 2017-05-19 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Komplettering av social- och arbetsmarknadsnämndens taxor och avgifter 2017-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Taxor och avgifter inom äldre- och socialomsorg enligt socialtjänstlagen 2017-11-27 Inkommande Visa fil
1, 2