Diarienummer SAN-0079/2017
Titel Månadsrapport juli 2017
Startdatum 2017-05-18
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-01
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument