Diarienummer SAN-0075/2017
Titel Begäran om yttrande från IVO
Startdatum 2017-05-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-30
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Begäran 2017-05-03 Inkommande Sekretess
Tjänsteskrivelse - yttrande till IVO 2017-05-11 Utgående Sekretess
Yttrande till IVO 2017-05-11 Upprättat Sekretess
Beslut - yttrande till IVO 2017-06-07 Utgående Sekretess
Exp. IVO 2017-06-07 Utgående Sekretess
Beslut 2017-08-25 Inkommande Visa dokumentet
Redovisning av vidtagna åtgärder - serviceskyldighet 2017-09-12 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 31 oktober 2017 - Redovisning av vidtagna åtgärder - serviceskyldighet 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Exp. IVO 2017-11-03 Utgående
Beslut 2017-11-16 Inkommande Visa dokumentet