Visa ärende

Diarienummer SAN-0074/2018
Titel Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden
Startdatum 2018-06-08
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2020-01-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden 2018-06-08 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 14 juni 2018 - Införande av lagen om valfrihet (LOV) inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområden 2018-06-19 Upprättat Visa dokumentet
Socialdemokraternas skrivelse den 14 juni 2018 2018-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 14 juni 2018 2018-06-20 Upprättat Visa dokumentet
Skrivelse från Kommunal 2018-06-14 Utgående Visa fil
1, 2
Remiss till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande senast den 31 mars 2019 - Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 2019-01-03 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Tjänsteskrivelse - Yttrande över remiss - Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 2019-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Yttrande över remiss - Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 2019-01-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 5 mars 2019 - Yttrande över remiss - Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom social- och arbetsmarknad 2019-03-07 Upprättat Visa dokumentet
Moderaternas, Miljöpartiets och Kristdemokraternas skrivelse den 5 mars 2019 2019-03-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 oktober 2019 - Införande av valfrihetssystem och tillämpning av lag (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, inom social- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde 2019-10-21 Inkommande Visa fil
1, 2