Diarienummer SAN-0074/2017
Titel Yttrande över remiss "Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad"
Startdatum 2017-05-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-27
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Förslag till mobilitetsprogram för Sundbybergs stad- för synpunkter senast den 30 juni 2017 2017-05-04 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad" 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Yttrande över remiss "Förslag till Mobilitetsprogram för Sundbybergs stad" 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet