Diarienummer SAN-0073/2017
Titel Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn
Startdatum 2017-05-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-13
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till social- ocharbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande - Medborgarförslag - Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn 2017-05-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-05-03 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 2017-05-03 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" 2017-05-11 Upprättat Visa dokumentet
Fråga från förslagsställaren samt svar 2017-06-16 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och barn" 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Mejlväxling med förslagsställaren 2017-09-25 Inkommande PUL
Svaret expedierat till förslagsställaren 2017-10-02 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Svar på medborgarförslag "Bättre bemötande av misshandlade kvinnor och 2017-10-30 Inkommande Visa dokumentet