Diarienummer SAN-0072/2017
Titel Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-05-11
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Motion - Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)” till social- och arbetsmarknadsnämnden för yttrande 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" 2017-05-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" 2017-05-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 26 september 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över motion "Stöd för kvinnor att ta sig ur missbruk. Väckt av Jesper Wiklund (V)" 2017-09-29 Upprättat Visa dokumentet
Särskilt yttrande (V) 2017-09-26 Inkommande Visa dokumentet