Visa ärende

Diarienummer SAN-0071/2018
Titel Instruktion för förvaltningschef
Startdatum 2018-05-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-20
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument