Visa ärende

Diarienummer SAN-0069/2018
Titel Revidering av kompletterande beslutanderätt (gäller inte efter 12 februari 2019)
Startdatum 2018-05-24
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-06-20
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument