Visa ärende

Diarienummer SAN-0068/2018
Titel Revidering av social- och arbetsmarknadsnämndens delegerings- och verkställighetsordning (denna gäller inte efter den 4 oktober 2018)
Startdatum 2018-05-16
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-07-02
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument