Diarienummer SAN-0068/2017
Titel Social- och arbetsmarknadsnämndens representanter till pensionärsrådet
Startdatum 2017-05-09
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument