Visa ärende

Diarienummer SAN-0065/2017
Titel Riktlinjer för boendefrågor inom socialtjänsten
Startdatum 2017-05-05
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-21
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument