Visa ärende

Diarienummer SAN-0064/2018
Titel Upphandling enligt lagen om valfrihet (LOV) av bostad LSS vuxna och barn (boendeplatser)
Startdatum 2018-05-03
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2020-01-29
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument