Diarienummer SAN-0059/2017
Titel Näringslivspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-04-28
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-13
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
REMISS - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad - för yttrande senast den 30 juni 2017 2017-04-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Näringslivspolicy för Sundbybergs stad" 2017-04-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över remiss "Näringslivspolicy för Sundbybergs stad" 2017-04-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 20 juni 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över remiss "Näringslivspolicy för Sundbybergs stad" 2017-06-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 september 2017 - Näringslivspolicy för Sundbybergs stad 2017-09-25 Inkommande Visa fil
1, 2