Diarienummer SAN-0058/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22
Startdatum 2017-04-18
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-16
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av ”Remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22” till social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus AB 2017-04-13 Inkommande Visa dokumentet
Remiss - "Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22” till social- och arbetsmarknadsnämnden, stadsmiljö- och tekniska nämnden samt Sundbybergs stadshus 2017-04-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över remiss "Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22" 2017-04-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22" 2017-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Miljö- och energidepartementet att lämna synpunkter på utredningen Från värdekedja till värdecykel SOU 2017:22 2017-06-12 Inkommande Visa fil
1, 2