Diarienummer SAN-0057/2017
Titel Tertialrapport 1 med helårsprognos per den sista april 2017
Startdatum 2017-04-12
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument