Diarienummer SAN-0056/2017
Titel Medborgarförslag - Kvartersvärdar i Ursvik skulle göra stor nytta
Startdatum 2017-04-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-04-05 Inkommande Visa fil
1, 2
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-04-05 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 2017-04-05 Inkommande Visa dokumentet
Svar på medborgarförslag "Kvartersvärdar, i Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta" 2017-04-12 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag "Kvartersvärdar, i Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta" 2017-04-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 30 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Kvartersvärdar. I Ursvik skulle kvartersvärdar göra stor nytta. 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet