Diarienummer SAN-0053/2017
Titel Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-03-31
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-04-19
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tjänsteskrivelse - yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-03-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-20 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 28 juni 2017 rörande fastställande av Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019 och 2020 2017-06-28 Inkommande Visa fil
1, 2