Diarienummer SAN-0052/2017
Titel Ledamotsinitiativ - Rimlig arbetsmiljö. Väckt av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-03-29
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument