Diarienummer SAN-0048/2016
Titel Stöd till föreningslivet 2017
Startdatum 2016-03-24
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan från ÖKSS 2016-02-12 Upprättat Visa fil
1, 2
Försent inkommen ansökan betraktas som ansökan 2017 2016-02-23 Inkommande PUL
Ansökan från NFK 2016-03-09 Upprättat Visa fil
1, 2
Försent inkommen ansökan betraktas som ansökan 2017 2016-03-12 Inkommande PUL
Ansökan från BRIS 2016-10-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Ansökan från Bufff 2016-10-27 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan från Frälsningsarmén 2016-10-31 Upprättat Visa fil
1, 2
Ansökan från Brottsofferjouren 2016-10-31 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6
Ansökan från Verdandi Sundbyberg 2016-10-31 Upprättat Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Ansökan från Centrumkyrkan 2016-10-26 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Ansökan från Kvinnojouren 2016-12-04 Upprättat Visa dokumentet
Ansökan från Ideella föreningen Vändpunk/ungdom 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Stöd till föreningslivet 2017 2016-12-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 februari 2017 - Stöd till föreningslivet 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande (S) Bevilja Verdandi ekonomiskt bistånd 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet
Yrkande (V) Stöd till socialt arbete som når ut 2017-02-21 Inkommande Visa dokumentet