Visa ärende

Diarienummer SAN-0045/2018
Titel Statsbidrag till kommuner för habiliteringsersättning
Startdatum 2018-04-09
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2019-02-18
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument