Diarienummer SAN-0042/2017
Titel Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborgare
Startdatum 2017-03-15
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-07-04
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Expedierat medborgarförslaget till social- och arbetsmarknadsnämnden för handläggning och besvarande 2017-02-27 Inkommande Visa dokumentet
Kontaktuppgifter till förslagställaren 2017-02-27 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 februari 2017 2017-02-27 Inkommande Visa dokumentet
Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag "Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborgare" 2017-03-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Svar på medborgarförslag "Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborgare" 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Tjänsteskrivelse - Svar på medborgarförslag "Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-medborgare" 2017-05-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Expedierat till förslagsställaren 2017-05-16 Utgående
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 juni 2017 - Medborgarförslag - Snöröjning/skottning - skräpplockning sommartid görs av arbetslösa ungdomar/asyl/hemlösa samt EU-med 2017-06-26 Inkommande Visa dokumentet