Diarienummer SAN-0041/2017
Titel Taxor och avgifter inom social- och arbetsmarknadsnämnden
Startdatum 2017-03-10
Ansvarig nämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-11
Kontakt socialocharbetsmarknadsnamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Taxor och avgifter inom social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-03-10 Utgående Visa fil
1, 2
Taxor och avgifter procent av prisbasbeloppet 2017 och 2018 2017-04-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 9 maj 2017 - Taxor och avgifter inom social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-05-09 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 9 maj 2017 2017-05-09 Inkommande Visa dokumentet